Kısa Özgeçmiş

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr. Ercan Baştu, tıp eğitimini, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Kadın Hastalığı ve Doğum asistanlığını İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde 2003- 2008 yılları arasında yaptı.

2010-2011’de Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (Boston, A.B.D.) reprodüktif endokrinoloji ve infertilite (REI) klinik research fellow olarak çalıştı.

2014 yılında doçentlik ünvanını almıştır. Doç. Dr. Ercan Baştu, “üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim” (ÜYTE) sertifikasına sahiptir. Birçok ulusal ve uluslararası dernek üyesidir. Uluslararası dergilerde yayımlanmış 60’ı aşkın makalesi bulunmaktadır.

Surrey Üniversitesi’nde (Guildford, İngiltere) “ileri jinekolojik endoskopi yüksek lisans” eğitimi 2017’de, Leeds Üniversitesi’nde (Leeds, İngiltere) “klinik embriyoloji yüksek lisans” eğitimini 2016’da tamamlamıştır. Halihazırda, akademik araştırmalarına Acıbadem Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda, tıbbi çalışmalarına Nesta Klinik, Tüp Bebek Merkezi ve Endometriozis Merkezi’nde devam etmektedir.

CV

Uzmanlık Dalı: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Akademik Ünvanlar:

 • Acıbadem Üniversitesi, Doçent Doktor, 2017-
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Doçent Doktor, 2014 – 2017
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 2011 – 2014
  • Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite bilim dalında ihtisaslaşma.

Tıp Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Tıp Doktoru, 1996 – 2002

İhtisas:

 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 2003 – 2008
  • Asistanlığın beşinci yılında Avrupa Obstetrik ve Jinekoloji Asistanları Derneği (ENTOG)’nin İstanbul temsilciliği,
  • Prof. Dr. Bülent Baysal’ın danışmanlığında “Yardımcı üreme tekniği uygulanan sikluslarda long protokol ile antagonist protokolün karşılaştırılması ve gebelik sonuçlarına olan etkisi” üzerine tıpta uzmanlık tezi.

İhtisas Sonrası Araştırma:

 • Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, BIDMC Hastanesi, Boston, A.B.D. Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite (REI) Araştırma Görevlisi, 2010 – 2011
  • Prof. Dr. John Yeh’in danışmanlığında cisplatinin yumurtalıklar üzerine etkisi üzerine araştırma,
  • Prof. Dr. John Yeh’in danışmanlığında iridasyona maruz kalmış yumurtalıklar üzerinde CD47’nin koruyucu özellikleri üzerine araştırma,
  • Prof. Dr. John Yeh’in danışmanlığında Raman spektroskopi yardımı ile embriyo seçimi üzerine araştırma (bu araştırma kapsamında Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi, BIDMC Hastanesi arasında 5 yıllık ortak çalışma anlaşması gerçekleşmiştir),
  • Laparoskopik operasyonun temelleri (FLS) programına katılım.

Lisans Üstü Eğitim:

 • Leeds Üniversitesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Leeds, İngiltere Klinik Embriyoloji Yüksek Lisansı (MSc), 2014 –
  2016
 • Surrey Üniversitesi, Sağlık ve Tıp Bilimleri Fakültesi, Guildford, İngiltere İleri Jinekolojik Endoskopi Yüksek Lisansı (MSc), 2012 – 2016
  • Dr. Saikat Banerjee danışmanlığında “Comparison of two methods of vaginal cuff closure at laparoscopic hysterectomy and their effect on female sexual function and vaginal length: a randomized clinical study” üzerine yüksek lisans tezi.

İş Deneyimi

Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Siirt Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 2008 – 2010
Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında 17 ay uzman doktor olarak çalışma.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, 2011 – 2017

2017 Temmuz itibariyle;

 • Acıbadem Fulya Hastanesi
 • Tüp Bebek Merkezi, Endometriozis Merkezi
 • Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Bilimsel Araştırma Projeleri

Tamamlanan Projeler:

 • İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No. 22501; Atık foliküler sıvı ve embriyo kültür medyasında metabolomiklerin ve implantasyonda etkili olabilecek markerların spektroskopik ve Elisa yöntemlerle analizi ve IVF başarı sonucuna etkileri. Proje Yürütücüsü: Ercan Baştu, 99.965,00 TL ödenek, 2012-2014.
 • İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No. 27395; Farelerde yüksek yağlı diyetle indüklenmiş obezitede, irisin uygulamasının veya egzersizin, termogeneze yol açan proteinler, sitokinler ve overlerde folikül sayısı ve gelişimi üzerine olan etkileri. Proje Yürütücüsü: Ercan Baştu, 43.127,20 TL ödenek, 2013- 2014.
 • İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No. 31161 Fertil kadınların endometriyumları ile IVF sonrası implantasyon başarısızlığı, spontan gebelik kaybı ve açıklanamayan infertilite yaşayan vakaların endometriyumlarının genom analiz yöntemleri ile gen anlatımlarının incelenmesi. Proje Yürütücüsü: Ercan Baştu, 129.659,58 TL ödenek, 2013-2015.
Yayınlar

Uluslararası Dergilerde Yayımlanmış:

1. Lembet A, Uğurlu EN, Toprak T, Baştu E. Rare case of spina bifida in both twins with possible basis. Journal of Obstetrics and Gynecology Research. 2011;37(11):1755-8.

2. Hosni W, Baştu E. Ovarian stem cells and aging. Climacteric. 2012;15(2):125-32.

3. Baştu E, Baysal B. The effect of GnRH agonist versus GnRH antagonist on pregnancy rate. Acta Endocrinologica. 2012;8(2):249-256.

4. Güngör-Uğurlucan F, Baştu E, Doğan M, Kalelioğlu İ, Alanya Ş, Has R. Case Report: Management of cesarean heterotopic prengancy with transvaginal ultrasound guided potassium chloride injection and gestational sac aspiration and review of the literature. The Journal of Minimally Invasive Gynecology. 2012;19(5):671-3.

5. Tseng JY, Baştu E, Güngör-Uğurlucan F. Management of pre-cancerous lesions prior to conception and during pregnancy: a narrative review of the literature. European Journal of Cancer Care. 2012;21(6):703-11.

6. Çelik C, Abalı R, Güzel S, Baştu E, Yılmaz M. Elevated circulating levels of YLK-40 are a marker of abnormal glucose tolerance in women with polycystic ovary syndrome. Clinical Endocrinology. 2012;77(6):893-7.

7. Ceylan U, Akhan SE, Baştu E, Güngör-Uğurlucan F, İyibozkurt AC, Topuz S. Comparison of tibolone and 17β-estradiol administration on the expression of zonula occludens-1, occludin, glial fibrillary acidic protein and c-fos levels in the brain cortex and hippocampus of female rats. Neuroendocrinology Letters. 2012;33(5):505-510.

8. Ibrahimov M, Galandarov R, Baştu E. Congenital Giant Cervical Teratoma. Journal of Craniofacial Surgery. 2012;23(6):1938-9.

9. Baştu E, Akhan SE, Mutlu MF, Nehir A, Yumru H, Hocaoğlu E, Güngör- Uğurlucan F. Treatment of vaginal agenesis using a modified McIndoe technique: Long-term follow-up of 23 patients and a literature review. Canadian Journal of Plastic Surgery. 2012;20(4):241-244.

10. Ergun B, Baştu E, Özsürmeli M, Çelik C. Tranexamic Acid: A Potential Adjunct to Resectoscopic Endometrial Ablation. International Surgery. 2012;97(4):310-4.

11. Kale-Gürbüz T, Akhan SE, Baştu E, Telci A, İyibozkurt AC, Topuz S. Adiponectin, leptin and ghrelin levels in obese adolescent girls with polycystic ovary syndrome (PCOS). Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2013;26(1):27-30.

12. Kılıç Y, Baştu E, Ergun B. Validity and Efficacy of Office Hysteroscopy Before In Vitro Fertilization Treatment. Archives of Obstetrics and Gynecology. 2013;287(3):577-581.

13. Ergun B, Şen S, Kuru O, Nehir A, Baştu E. Insight into in vitro fertilization cycle cancellations. International Medical Journal. 2013;20(1):54-55.

14. Alıcı-Davutoğlu E, Akhan SE, Baştu E, Güngör-Uğurlucan F, İyibozkurt AC, Topuz S. Impact of Premature Ovarian Failure on Factors Associated with Bone Loss in Karyotypically Normal Patients. Minerva Ortopedica e Traumatologica. 2013;64(1):89-96.

15. Baştu E, Yeh J. Nature of light: spectroscopic techniques in obstetrics and gynecology applications. Reproductive Sciences. 2013;20(5):500-13.

16. Çelik C, Abalı R, Baştu E, Taşdemir N, Taşdemir U, Gül A. Assessment of impaired glucose intolerance prevalence with HbA1c and oral glucose tolerance test in 252 Turkish women with polycystic ovary syndrome. Human Reproduction. 2013;28(4):1062-8.

17. Çelik C, Baştu E, Abalı R, Alpsoy Ş, Çelik-Güzel E, Aydemir B, Yeh J. The Relationship between Copper, Homocysteine and Early Vascular Disease in Non-Obese Women with Polycystic Ovary Syndrome. Gynecological Endocrinology. 2013;29(5):488-91.

18. Ergun B, Baştu E, Galandarov R, Köksal G, Yumru H, Attar E. Impact of the mandatory age-based single embryo transfer legislation on IVF/ICSI outcome in Turkey: a multi-center study. Eastern Mediterranean Health Journal. 2013;19(8):733-738.

19. Çelik E, Baştu E, Dural Ö, Yaşa C, Buyru F. Relevance of Anti-Müllerian Hormone on In Vitro Fertilization Outcome. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology. 2013;40(1):66-69.

20. Yaşa C, Baştu E, Dural Ö, Çelik E, Ergun B. Evaluation of low dose letrozole addition to ovulation induction in IVF. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology. 2013;40(1):98-100.

21. Dural Ö, Baştu E, Yaşa C, Çelik E, Güngör-Uğurlucan F, Buyru F. Relevance of Thrombophilia and Impact of Office Hysteroscopy on Recurrent In Vitro

Fertilization Failures: A Case Series. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology. 2013;40(2):215-216.

22. Keskin G, Baştu E, Comba C, İyibozkurt AC, Topuz S. Diffuse Peritoneal Leiomyomatosis: A Clinical Case Report. Journal of Obstetrics and
Gynaecology. 2013;33(5):535.

23. Baştu E, Akhan SE, Özsürmeli M, Galandarov R, Sözen H, Güngör-Uğurlucan F, İyibozkurt AC. Acute hemorrhage related to spontaneous rupture of an uterine fibroid: a rare case report. European Journal of Gynaecological Oncology. 2013;34(3):271-272.

24. Baştu E, Çelik C, Keskin G, Buyru F. Evaluation of embryo transfer time (day 2 versus day 3) after imposed single embryo transfer legislation: When to transfer? Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2013;33(4):387-90.

25. Baştu E, Akhan SE, Karamustafaoğlu B, Güngör-Uğurlucan F, Sözen H, İyibozkurt AC. Hemoperitoneum and acute abdomen caused by the rupture of ovarian granulosa cell tumor: a case report. European Journal of Gynaecological Oncology. 2013;34(3):263-264.

26. Baştu E, Akhan SE, Karamustafaoğlu B, Güngör-Uğurlucan F, Sözen H, İyibozkurt AC. A rare case of lymphangiomyomatosis treated with leuprolide acetate: five-years follow up. European Journal of Gynaecological Oncology. 2013;34(3):278-279.

27. Baştu E, Çelik C, Nehir A, Doğan M, Yüksel B, Ergun B. Cervical priming before diagnostic operative hysteroscopy in infertile women: a randomized, double-blind, controlled comparison of two vaginal misoprostol doses. International Surgery. 2013;98(2):140-4.

28. Yağmur E, Baştu E, Karamustafaoğlu-Balcı B, Akhan SE, Buyru F. Non- invasive diagnosis of endometriosis based on a combined analysis of four plasma biomarkers. Central European Journal of Immunology. 2013;38(2):154-158.

29. Korkmaz D, Baştu E, Dural Ö, Yaşa C, Yavuz E, Buyru F. Apoptosis through regulation of Bcl-2, Bax and Mcl-1 expressions in endometriotic cyst lesions and the endometrium of women with severe endometriosis. Journal of Obstetrics and Gynaecology. J Obstet Gynaecol. 2013;33(7):725-8.

30. Comba C, Uğurlucan FG, Baştu E, İyibozkurt AC, Topuz S. Persistent ascites resolving with gonadotropin-releasing-hormone-agonist 18 months after hospitalization for severe ovarian hyperstimulation syndrome. Archives of Obstetrics and Gynecology. 2014;289(1):223-5.

31. Kılıç M, Özkan Seyhan T, Orhan Sungur M, Ekiz N, Baştu E, Şentürk M. The effects of subfascial wound versus epidural levobupivacaine infusion on postoperative pain following hysterectomy. Minerva Anestesiologica. 2013 Nov 21. [Epub ahead of print]

32. Yaşa C, Dural Ö, Uğurlucan FG, Baştu E, Demir O, Topuz S. Acute colonic pseudo-obstruction after hysterectomy in a patient with Friedreich ataxia. Archives of Obstetrics and Gynecology. 2014 May;289(5):1151-3.

33. Uğurlucan FG, Baştu E, Bakır B, Yalçın O. Vesicouterine fistula presenting with urinary incontinence 30 years after primary Cesarean: Case report and review of the literature. Canadian Urological Association Journal. 2014;8(1- 2):E48-50.

34. Gungör Uğurlucan F, Baştu E, Gülşen G, Kürek Eken M, Akhan SE. OHVIRA syndrome presenting with acute abdomen: a case report and review of the literature. Clinical Imaging. 2014;38(3):357-9.

35. Çelik C, Taşdemir N, Abalı R, Baştu E, Yılmaz M. Progression to impaired glucose tolerance or type 2 diabetes mellitus in polycystic ovary syndrome: a controlled follow-up study. Fertility and Sterility. 2014;101(4):1123-8.e1.

36. Akhan SE, Baştu E, Güngör-Uğurlucan F, İyibozkurt AC, Topuz S. A deceiving disease in women for clinicians: peritoneal tuberculosis. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology. 2014;41(2):132-4.

37. Kurtoğlu-Aksoy N, Akhan SE, Baştu E, Güngör-Uğurlucan F, Telci A, İyibozkurt AC, Topuz S. Implications of premature ovarian failure on bone turnover markers and bone mineral density. Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology. 2014;41(2):149-53.

38. Çelik C, Taşdemir N, Abalı R, Baştu E, Akbaba E. The effect of uterine straightening by bladder distention before outpatient hysteroscopy: a randomised clinical trial. European Journal of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology. 2014;180C:89-92.

39. Baştu E, Yaşa C, Dural Ö, Mutlu MF, Çelik C, Güngör Uğurlucan F, Buyru F. Comparison of Ovulation Induction Protocols after Endometrioma Resection. Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons. 2014; 18(3): e2014.00128.

Uluslararası Diğer Yayınlar:

Baştu E, Gülmezoğlu AM. Antibiotic prophylaxis versus no prophylaxis for preventing infection after cesarean section: RHL commentary (last revised: 1 December 2012). The WHO Reproductive Health Library; Geneva: World Health Organization

Uluslararası Kongreler:

 • Baştu E, Baysal B: GnRH agonist versus GnRH antagonist: What is the effect on pregnancy rate? Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu (FIGO), 19. Dünya Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Cape Town, Güney Afrika, 2009 (Poster sunum).
 • Baştu E, Qui L, Vitkin E, Guo L, Itzkan I, Perelman LT, Yeh J: Detecting Effects of Cisplatin on Ovarian Tissue by Optical Spectroscopy. Jinekolojik Araştırma Derneği (SGI), 58. Bilimsel Toplantısı, Miami, ABD, 2011 (Poster sunum).
 • Ergun B, Baştu E, Galandarov R, Köksal G, Yumru H, Attar E: A Multicenter Comparison of SET and Standard IVF/ICSI. Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM), 67. Yıllık Toplantısı, Orlando, ABD, 2011 (Poster sunum).
 • Baştu E, Alanya Ş, Yumru H, Ergun B: Recurrent pregnancy loss and office hysteroscopy. Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneği (ESHRE), 28. Yıllık Toplantısı, İstanbul, 2012 (Poster sunum).
 • Nehir A, Çalı H, Yüksel B, Güngör-Uğurlucan F, Baştu E, Ergun B: Evaluation of psychosocial and sexual profiles of the infertile couples. Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneği (ESHRE), 28. Yıllık Toplantısı, İstanbul, 2012 (Poster sunum).
 • Kılıç Y, Baştu E, Ergun B: Validity and Efficacy of Office Hysteroscopy Before In Vitro Fertilization Treatment. Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneği (ESHRE), 28. Yıllık Toplantısı, İstanbul, 2012 (Poster sunum).
 • Güngör-Uğurlucan F, Karamustafaoğlu B, İyibozkurt AC, Özsürmeli M, Baştu E, Buyru F: Nephrotic syndrome developing in severe ovarian hyperstimulation syndrome: report of two cases. Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneği (ESHRE), 28. Yıllık Toplantısı, İstanbul, 2012 (Poster sunum).
 • Dural Ö, Baştu E, Güngör-Uğurlucan F, Yaşa C, Çelik E, Buyru F: Effects of Office Hysteroscopy on Recurrent IVF Failures. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu (FIGO), 20. Dünya Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Roma, İtalya, 2012 (Poster sunum).
 • Ergun B, Kuru O, Şen S, Kılıç Y, Baştu E: Comparison of Rollerball Endometrial Ablation and Levonorgestrel Releasing Intrauterine System in the Management of Abnormal Uterine Bleeding. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu (FIGO), 20. Dünya Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Roma, İtalya, 2012 (Poster sunum).
 • Baştu E, Çelik C, Nehir A, Doğan M, Güngör-Uğurlucan F, Ergun B: Effects of vaginal misoprostol application before office hysteroscopy. Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM), 68. Yıllık Toplantısı, San Diego, ABD, 2012 (Poster sunum).
 • Çelik C, Baştu E, Abalı R, Alpsoy S, Çelik-Güzel E, Yeh J: The Relationship between Copper, Homocysteine and Early Vascular Disease in Non-Obese Women with Polycystic Ovary Syndrome. Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM), 68. Yıllık Toplantısı, San Diego, ABD, 2012 (Poster sunum).
 • Kale-Gürbüz T, Akhan SE, Baştu E, Telci A, İyibozkurt AC, Topuz S: Adiponectin, leptin and ghrelin levels in obese adolescent girls with polycystic ovary syndrome (PCOS). Uluslararası Adolesan Sağlığı Derneği (IAAH), 10. Dünya Kongresi, İstanbul, 2013 (Poster sunum).
 • Alıcı-Davutoğlu E, Akhan SE, Baştu E, Güngör-Uğurlucan F, İyibozkurt AC, Topuz S:Impact of Premature Ovarian Failure on Factors Associated with Bone Loss in Karyotypically Normal Patients. Uluslararası Adolesan Sağlığı Derneği (IAAH), 10. Dünya Kongresi, İstanbul, 2013 (Poster sunum).
 • Kurtoğlu-Aksoy N, Akhan SE, Baştu E, Güngör-Uğurlucan F, İyibozkurt AC, Topuz S: Implications of Premature Ovarian Failure on Bone Turnover Markers and Bone Mineral Density. Uluslararası Adolesan Sağlığı Derneği (IAAH), 10. Dünya Kongresi, İstanbul, 2013 (Poster sunum).
 • Akhan SE, Şendağ F, Baştu E: Gynecologic Evaluation of Adolescents and Approach to Common Gynecologic Disorders in Adolescents (Minimally Invasive Surgery Workshop). Uluslararası Adolesan Sağlığı Derneği (IAAH), 10. Dünya Kongresi, İstanbul, 2013 (Davetli konuşmacı).
 • Baştu E, Mutlu MF, Çelik C, Yaşa C, Dural Ö, Buyru F: Comparison of ovulation induction protocols after endometrioma resection surgery in stage III-IV endometriosis patients. Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneği (ESHRE), 29. Yıllık Toplantısı, Londra, İngiltere 2013 (Poster sunum).
 • Yaşa C, Baştu E, Dural Ö, Çelik E, Ergun B: Evaluation of low dose letrozole addition to ovulation induction in IVF. Jinekolojik Araştırma Derneği (SGI), Summit, İstanbul, 2013 (Poster sunum).
 • Çelik E, Baştu E, Dural Ö, Yaşa C, Buyru F: Relevance of Anti-Müllerian Hormone on In Vitro Fertilization Outcome. Jinekolojik Araştırma Derneği (SGI), Summit, İstanbul, 2013 (Poster sunum).
 • Korkmaz D, Baştu E, Yavuz E, Buyru F: Apoptosis through regulation of Bcl-2, Bax and Mcl-1 expressions in endometriotic cyst lesions and the endometrium of women with severe endometriosis. Jinekolojik Araştırma Derneği (SGI), Summit, İstanbul, 2013 (Poster sunum).
 • Baştu E: Instrumentation and energy modalities in laparoscopy (Laparascopy workshop). Jinekolojik Araştırma Derneği (SGI), Summit, İstanbul, 2013 (Davetli konuşmacı).
 • Baştu E, Comba C, Özsürmeli M, Yaşa C, Dural Ö, Serdaroğlu H: Role of inflammatory mediators in cells of patients wıth recurrent miscarriage. Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM), 69. Yıllık Toplantısı, Boston, ABD, 2013 (Poster sunum).
 • Baştu E, Gökulu Ş, Çelik C, Bulgurcuoğlu S, Dural Ö, Yaşa C: Influence of follicular fluid Cathepsin B, Relaxin and Anti-Müllerian Hormone on embryo quality. Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM), 69. Yıllık Toplantısı, Boston, ABD, 2013 (Sözlü sunum).
 • Baştu E, Bulut B, Dural O, Yaşa C, Mutlu F, Buyru F: Comparison of management and ovulation-induction protocols and infertility outcomes in endometriosis. Amerikan Obstetrik and Jinekoloji Akademisi (ACOG), Yıllık Klinik Toplantı, Chicago, ABD, 2014 (Poster sunum).
Mesleki Sertifikalar ve Burslar
 • USMLE Step 1, Step 2 (A.B.D. Medikal Sertifikasyon Sınavları), 2009.
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) Yurtdışı Uzmanlık Sonrası Eğitim Bursu, Mayıs 2010.
 • Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Eğitim (ÜYTE) Sertifikası, Ocak 2012.
 • Robotik Jinekolojik Cerrahi Sertifikası, Lund Üniversitesi Skåne Tıp Fakültesi, Lund, İsveç, Mart 2012.
 • A’dan Z’ye Laparoskopik Sütür Sertifikasyonu, Avrupa Jinekolojik Cerrahi Akademisi, Leuven, Belçika, Mart 2013.
 • Avrupa Jinekolojik Cerrahi Akademisi’nin Laparoskopik Teknikleri Sınavlarında (teorik sınav, laparoskopik psikomotor yetiler, laparoskopik sütür teknikleri) Altın Madalya, Leuven, Belçika, Mart 2013.
Dernek Üyelikleri
 • Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM)
 • Amerikan Jinekolojik Laparoskopi Derneği (AAGL)
 • Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneği (ESHRE)
 • Avrupa Jinekolojik Endoskopi Derneği (ESGE)
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
 • Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM)
 • Üreme Tıbbı Derneği (ÜTD)
 • Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği (MİJİD)
 • Endometriozis ve Adenomyozis Derneği