Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI) Nedir?

ICSI Nedir?

Erkeğin spermi kadının yumurtasını döllemeden önce, sperm başının yumurta dışına tutunması gerekir. Sperm daha sonra yumurta dışından yumurta içine (sitoplazma) doğru hareket eder. Bazen sperm yumurtanın dışını geçemez. Bu durumlarda, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) denen bir işlemle, sperm direk olarak yumurtanın içine bırakılır.

ICSI nasıl işler?

Halk tabiriyle tüp bebek olarak tabir edilen IVF tedavisinde sperm, kadın yumurtası ile laboratuvarda birleştirilir. ICSI uygulanacaksa, küçük bir iğne yardımıyla, sperm yumurtanın ortasına yerleştirilir. Döllenmiş yumurta (embriyo), laboratuvarda 1-5 gün arası büyür ve daha sonra uzman doktor tarafından annenin rahmine yerleştirilir.

Neden ICSI’ye ihtiyacım olabilir?

ICSI erkeğin bazı üreme problemlerine çözüm olabilir, bunlar:

  • Sperm azlığı,
  • Doğru şekilde olmayan veya normal hareket etmeyen sperm,
  • Spermin erkek vücudundan çıkmasını engelleyen bir tıkanıklık olabilir.
  • IVF başarılı olmamışsa, ICSI spermin durumu ne olursa olsun kullanılabilir.

ICSI işe yarar mı?

ICSI %50-80 oranında yumurtaları döller. Ancak, ICSI’den sonra aşağıdaki durumlar oluşabilir:

  • ICSI işlemi yumurtalara zarar verebilir.
  • Sperm yumurtaya yerleştirildikten sonra bile yumurta embriyoya dönüşmeyebilir.
  • Embriyonun büyümesi durabilir.

ICSI bebeğin gelişimini etkiler mi?

Bir kadın doğal yolla hamile kaldığında, bebeğin doğuştan ağır bir anomaliye sahip olma ihtimali düşüktür. Doğuştan anomaliler, ICSI sonrası da çok ender görülür. Bazı araştırmacıların ICSI uygulaması ile ilişkilendirdiği hastalıklar (Beckwith-Wiedemann Sendromu, Angelman Sendromu, hipospadias (normalde penis başında sonlanan idrar kanalının (üretra), penisin alt yüzünde sonlanması) veya cinsiyet kromozom bozuklukları), bu işlemin uygulandığı çocukların %1’inden bile daha azında görülmektedir.

ICSI sonrası en kapsamlı etki şu şekilde görülür: size kısırlık (infertilite) sorunu yaşatan problemlerinizin bazıları genetik olabilir, ICSI işlemi ile doğmuş erkek çocuklarınızda, yetişkin yaşa geldiklerinde bu sebeple kısırlık sorunu yaşayabilirler.

Bunlar da ilginizi çekebilir: