Endometriozis Merkezi

Endometriozise Kısa Bakış

Endometriozis ciddi periyodik ağrı, infertilite ve ilişki sırasında ağrıya yol açan ve kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kadını etkilediği tahmin edilmektedir. Bu da doğurganlık çağındaki kadınların onda biri anlamına gelmektedir. Endometriozisli kadınlarda rahim içini döşeyen dokuya benzer bir doku rahimin dışında, yumurtalıklarda, karın iç zarında, barsaklarda ve pek çok diğer organda yerleşerek şikayetlere neden olmaktadır. Nedeni henüz bilinmemektedir.

Ciddi endometriozisin cerrahi tedavisi, kadın doğum uzmanları başta olmak üzere, barsak cerrahisi, ürolog gibi bu konuda deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından özel merkezlerde yapılmalıdır. Eksik veya hatalı yapılan tedaviler sonrası hastanın şikayetleri geçmediği gibi, daha sonra yapılacak tedavileri de zorlaştırmakta ve başarı şansını da azaltmaktadır.

Merkezin Sunduğu Servisler

Endometriozis merkezimizdeki multidisipliner takımda:

  • Jinekolojik  ve jineko-onkolojik cerrahlar,
  • Kolorektal cerrahlar,
  • İnfertilite-IVF kliniği,
  • Anorektal hastalıklarla ilgili özelleşmiş merkezimiz,
  • Üroloji bölümü
  • Ağrı yönetimi uzmanları bulunacaktır.
  • Bu işleyiş şeması hastanın başvurusu sonrası jinekolojik muayene ile başlayıp, ilgili birimlere yönlendirilmekte ve sonuçları birlikte değerlendirilmektedir.
  • Merkezimiz tüm bu bölümleri bünyesinde barındırmakta ve koordineli olarak çalışmaktadır. Endometriozis farkındalığını arttırılması ile hem hastaların rahatlıkla bu hastalık için arayış içinde olmadan başvurması, hem de diğer jinekologların refere edeceği bir merkezdir.

Bu merkezin ilk olması, endometriozis hastalarının tedavisinde dünyada kabul olmuş standartların, ülkemizde endometriozis hastalarında yerleştirilmesi ve uygulanmasında öncü görevini yerine getireceği anlamına gelmektedir.

Prof. Dr. Ercan BAŞTU

Endometriozis Merkezlerinin Yurtdışında Örnekleri

Endometriozis, ABD’de doğurgan yaştaki kadınların %10-17’sini, kronik pelvik ağrısı olan kadınların da % 35-60’ını etkileyen ve kısırlığa da neden olabilen, yılda 2.8 milyar dolar maliyete ve iş gücü kaybına yol açan bir hastalıktır.

ABD’nin San Diego kentinde 2003 yılında düzenlenen Endometriozis Dünya Kongresi’nde çıkan sonuçlardan biri de multidisipliner yaklaşım gerektiren endometriozis vakalarında cerrahi tedavinin iyileştirilmesi gerekliliği idi. O zamanlar, şu an Türkiye’de olduğu üzere, endometriozis vakalarının tedavisinde ve hastaların doğru tedaviye ulaşmasında büyük farklılıklar vardı. Tedavide gecikme ve ameliyat kalitesinde çeşitlilik olması merkezlerin oluşturulmasında gereksinimin önemini ortaya koymuştur.

Özellikle ağır endometriozis vakalarında tedavinin multidisipliner yaklaşımla ve özelleşmiş merkezlerde olması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Avrupa’da bu tür merkezlerin oluşturulması konusunda özellikle İngiliz Jinekolojik Endoskopi Derneği (BSGE) dikkat çekmiştir. İleri evre endometriozis hastalarında laparoskopik cerrahi ve sonrası multidisipliner yaklaşımın uygunluğu konusunda görüş geliştirerek, merkezlerin yapılanmasını teşvik etmişlerdir.

2017 yılı itibari ile İngiltere’nin değişik şehirlerinde 51 adet endometriozis merkezi vardır. 12 adet de BSGE’ye başvurmuş yeni kurulan klinik mevcuttur ki, bunlardan biri Yunanistan, biri B.A.E. (Dubai)’de bulunmaktadır. Merkezimizde hem Avrupa’dan, hem de komşu ülkelerden hasta kabulüne başlamış bulunmaktayız.